M E G H Í V Ó

 

A Magyar Földmérő és Geoinformatikai Vállalkozások Egyesülete (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) Elnöksége összehívja az egyesület 2018. évi rendes közgyűlését. A közgyűlés megtartásának módja személyes részvétel.

 

A közgyűlés időpontja: 2018. május 15. 12:30 órakor

A közgyűlés helyszíne: 1149. Bosnyák tér 5. I emeleti tárgyaló

 

A közgyűlés napirendi pontjai:
 

  1. Az Elnökség beszámolója az egyesület 2017. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról.
  2. A Felügyelőbizottság jelentése az egyesület 2017. évi gazdálkodásáról.
  3. Az egyesület 2017. évi mérlegének elfogadása.
  4. Az egyesület 2018. évi munkatervének és költségvetésének ismertetése.
  5. Az Alapszabály módosítása
  6. Tisztségviselő választás (Elnökség, Főtitkár, Felügyelőbizottság, Etikai Bizottság)
  7. A 2018. évi tagdíj mértékének elfogadása.
  8. Egyebek.

 

A jelen meghívóban meghirdetett közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre a jelen meghívóban megjelölt helyszínen és napirenddel kerül sor 2018. május 21. napján 12:30 órakor, helyszín tehát 1149. Bosnyák tér 5. I emeleti tárgyaló. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő kérdésekben a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

 

Budapest, 2018. április 20.

 

 

 

                                                                                                                 Botond Gábor
                                                                                                                MFGVE Elnöke