Örömmel üdvözlöm a Magyar Földmérő és Geoinformatikai Vállalkozások Egyesületének (MFGVE) honlapján. Egyesületünket az akkor legismertebb és legnagyobb hagyományokkal rendelkező földmérési vállalkozások alapították 1996-ban. Jelenleg több, mint húsz vállalkozást tudhatunk tagjaink sorában és reméljük, hogy ez a szám a jövőben gyarapodni fog.

Az Egyesület tagságát összességében a fotogrammetria, távérzékelés, geodéziai, térinformatika, illetve a geoinformatika minden ágazatát lefedő vállalkozások alkotják, többen jelentős szerepet vállalnak a mai kor kihívásainak megfelelő legújabb szakmai technológiák magyarországi meghonosításában is.

Egyesületünk céljai közé tartozik a hazai és nemzetközi kapcsolatok ápolása mellett a szakterület jogi és szakmai szabályozásának fejlesztésében való együttműködés, részt kívánunk venni a szakmai érdekvédelemben, a szakmai fejlődés elősegítésében, valamint hozzá kívánunk járulni a földmérő és geoinformatikai vállalkozások korrekt, szabályozott piaci feltételeinek kialakításához.

A Magyar Földmérő és Geoinformatikai Vállalkozások Egyesülete, mint civil szervezet alkalmas a hazai geodéziai élet élvonalának képviseletére, minőségi színvonalának emelésére, amennyiben céljainak folyamatos megvalósítása érdekében tagjai az Egyesület tevékenységében aktív szerepet vállalnak, valamint készek és képesek a geodézia területére vonatkozó szakmai és etikai elvárásoknak maradéktalanul eleget tenni, azokat munkavállalóik, alvállalkozóik és egyéb partnereik tekintetében is biztosítani. Egyesületünk akkor tud megfelelni tagjaink érdekeinek és elvárásainak, ha a tagság a közös kulturális és szakmai identitás biztosítása érdekében egymással szorosan együttműködik, különös tekintettel a tudás legkorszerűbb szinten tartására és a szolgáltatások iránti igények változásainak megfelelő fejlesztésére, e körben a szakmai tapasztalatok, valamint - egyes információk titkosságának biztosítása mellett - az alkalmazott, valamint újdonságnak számító technológiák egymással történő megosztására, mely előfeltétele annak, hogy az Egyesület a geodézia területének jogi és szakmai szabályozása tekintetébe a tagok szakmai véleményét és elvárásait bármely fórumon megfelelően képviselhesse. Egyesületünk elnökségének különösen fontos a jogszabályok véleményezésére és a társadalmi egyeztetésekre kapott felkéréseken szakmai álláspontunk megfogalmazása.

A szakmai fejlődés biztosításán túl az etikai normák érvényesülésének biztosítása is jelentős részét képezi az Egyesület által célzott érdekvédelemnek és a tagok érdekeinek, különös tekintettel arra az MMK Etikai Szabályzatában megfogalmazott etikai normára, hogy a szolgáltatások díja - a geodézia területén is - a szakmai követelményeknek megfelelő teljesítéshez szükséges munka- és költségráfordítás, a vállalt felelősség, valamint a konkrét időszak értékviszonyai alapján a MMK által kiadott ajánlott díjszabás figyelembevételével kerüljön kialakításra, valamint arra a normára, hogy a tisztességtelen verseny kizárhatósága érdekében a szolgáltatások ellenértékét úgy kell meghatározni, hogy az árkalkuláció átlátható legyen és teljes körű információt tartalmazzon az ellenérték kialakításáról.

Elnökségem alatt azon fogok dolgozni, hogy Egyesületünk a tagjaink közötti szoros együttműködés alapján minél többet tehessen a geodéziai szakma technológiai fejlődése és a magas szintű szakmai tudáshoz elvárt etikai magatartások tiszteletben tartása érdekében.

 

Botond Gábor
Elnök