pafi.hu pályázatok

A Pályázatfigyelő adatállományába az előző öt napon bekerült pályázatok témájuk szerint kategorizálva
Frissítve: 23 óra 30 perc

Épített környezetünk

2017, december 21 - 08:31
Épített környezetünk c. fotópályázat 5.-8.osztályos diákoknak országos fotópályázat

Karjában ringat az erdő

2017, december 21 - 08:29
Országos vers-, próza- és meseíró pályázat

Borfotópályázat

2017, december 21 - 08:21
A Budapesti Corvinus Egyetem MKI Borkommunikáció kurzusa bor témájú fotópályázatot hirdet.

C'est ça la France - Szerintem Franciaország

2017, december 21 - 08:13
A DE Francia Tanszéke FOTÓPÁLYÁZATOT hirdet középiskolai diákok és egyetemi hallgatók részére.

III. "Nits Márta" Országos Ökumenikus Népdaléneklési Verseny

2017, december 19 - 19:04
III. "Nits Márta" Országos Ökumenikus Népdaléneklési Verseny

EZ ÁLLATI JÓ! 2 - rajzpályázat általános iskolásoknak

2017, december 19 - 18:47
Rajzpályázat hazai és határon túli általános iskolásoknak

Boldogság

2017, december 19 - 18:46
Pályázatunk témája boldogság, boldogság utáni vágy, lelki béke

KARÁCSONYI-ÚJÉVI színező pályázat óvodásoknak

2017, december 19 - 18:44
KARÁCSONYI-ÚJÉVI színező pályázat óvodásoknak

Stockholmi Ifjúsági Víz Díj

2017, december 18 - 17:55
A Stockholmi Ifjúsági Víz Díjat (Stockholm Junior Water Prize, SJWP) 1997-ben alapították. Egyike a legelismertebb nemzetközi ifjúsági díjaknak a szakterületen. Védnöke a svéd koronahercegnő, Viktória, ő adja át a díjat és találkozik a döntő résztvevőivel is az évente megrendezett stockholmi Víz Világhéten. A Díj 15 000 dollár és egy kristályszobor. A második legjobb pályamű készítője egy ún. Diploma of Excellence kitüntetést és 3000 dollár pénzjutalmat kap.

Felsőoktatási fejlesztési projektek

2017, december 18 - 13:47
A pályázattípus célja, hogy támogassa a partnerországok (korábbi szóhasználat szerint harmadik országok) felsőoktatásának modernizációját, elérhetőségét és nemzetköziesítését, így hozzájárulva az Európai Unió külpolitikai célkitűzéseihez.

Mobilitási projektek / Szakképzési tanulók mobilitása

2017, december 18 - 13:47
A pályázattípus célja a tanulók kompetenciáinak (tudásának, készségeinek és attitűdjeinek) támogatása a személyes fejlődés, a munkavállalói esélyek és az európai munkaerőpiacon való érvényesülés megkönnyítése érdekében.

Felnőttoktatási munkatársak mobilitása

2017, december 18 - 13:47
A pályázattípus célja A munkatársak mobilitására vonatkozó pályázattípus célja az oktatásban, képzésben és ifjúsági területen dolgozók szakmai fejlődésének támogatása a tanítás, képzés és ifjúsági munka minőségének fejlesztése és megújítása érdekében.

Mobilitási projektek / Szakképzési munkatársak mobilitása

2017, december 18 - 13:46
A munkatársak mobilitására vonatkozó pályázattípus célja az oktatásban, képzésben és ifjúsági területen dolgozók szakmai fejlődésének támogatása a tanítás, képzés és ifjúsági munka minőségének fejlesztése és megújítása érdekében.

Köznevelési intézmények munkatársainak mobilitása

2017, december 18 - 13:46
A pályázattípus célja A köznevelési intézmények munkatársainak mobilitása pályázattípus célja a pályázó intézményben dolgozók szakmai fejlődésének támogatása az oktatás minőségének fejlesztése és megújítása érdekében.

Civil szervezetek működési célú támogatása 2018 / NEA-18-M

2017, december 18 - 13:45
Civil szervezetek működési célú támogatása.

Karácsonyi fények

2017, december 18 - 13:44
A felhívás célja Jász-Nagykun-Szolnok megye lakosainak aktív bevonása az adventi készülődés időszakába, az ünnepi élmények és tapasztalatok megosztása fénykép, rajz vagy kézműves alkotás formájában.

Jean Monnet

2017, december 18 - 11:10
A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás és kutatás ösztönzése az európai integrációs tanulmányok területén, illetve a tudományos világ és a politikai döntéshozók közötti párbeszéd előmozdítása az EU országaiban és világszerte.

Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek

2017, december 18 - 11:10
Az ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek célja a készséghiány felszámolása egy adott ágazat egy vagy több foglalkozási profilja vonatkozásában. Ennek során meghatározzák az aktuális vagy körvonalazódó ágazatspecifikus munkaerőpiaci igényeket (keresleti oldal), és minden szinten fokozzák a szakmai alap- és továbbképzési rendszerek munkaerőpiaci igényekhez (kínálati oldal) igazodását. Az ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek a készségigényekre vonatkozó tényekre alapozva támogatják a transznacionális szakképzési tartalom, valamint az európai szakmai alapprofilokhoz kapcsolódó tanítás- és képzésmódszertan kialakítását és átadását.

Stratégiai partnerségek/felnőtt tanulási projektek

2017, december 18 - 11:09
A pályázattípus célja jó gyakorlatok megosztásának, fejlesztésének, átvételének vagy alkalmazásának támogatása intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten, a felnőttkori tanulás területén. A vállalt célok, a várt hatás, a partnerségben részt vevő szervezetek függvényében a projektek méretükben és tevékenységeikben is különbözőek lehetnek.

Iskolai, óvodai partnerségek - rugalmasabb feltételek, egyszerűbb pályázás, jelentősen bővülő pályázati forrás

2017, december 18 - 11:09
Fő célja, hogy erősítse az európai dimenziót az óvodákban és az iskolákban, illetve hogy 21. századi készségekkel és kompetenciákkal ruházza fel a köznevelési intézményeket. Az Iskolai, óvodai partnerségek kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy: - megismerjék külföldi köznevelési intézmények napi működését, hogyan tanítanak és foglalkoznak a gyerekekkel, - ötleteket, jó gyakorlatokat és módszereket osszanak meg egymással, melyeket aztán akár otthon is használnak, - tovább fejlesszék már meglévő jó gyakorlataikat, kipróbálják őket új környezetben - a gyermekek, a pedagógusok és az intézmények nemzetközi kapcsolatokra tegyenek szert, melyekből hosszú távon profitálhatnak, - gyakorolják idegen-nyelv tudásukat, vagy új nyelvvel ismerkedjenek meg, - különösen a gyerekek, de akár a tanárok alapkészségeit, kompetenciáit fejlesszék, - projektszerű tevékenységeket valósítsanak meg, - diákok és munkatársak külföldi partnereikhez utazzanak.