M E G H Í V Ó

 

A Magyar Földmérő és Geoinformatikai Vállalkozások Egyesülete (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) Elnöksége összehívja az egyesület 2019. évi rendes közgyűlését. A közgyűlés megtartásának módja személyes részvétel.

A közgyűlés időpontja: 2019. május 14. 10:30 órakor

A közgyűlés helyszíne: 1149. Bosnyák tér 5. I emeleti tárgyaló

A közgyűlés napirendi pontjai:

 

  1. Az Elnökség beszámolója az egyesület 2018. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról.
  2. A Felügyelőbizottság jelentése az egyesület 2018. évi gazdálkodásáról.
  3. Az egyesület 2018. évi mérlegének elfogadása.
  4. Az egyesület 2019. évi munkatervének és költségvetésének ismertetése.
  5. Tisztségviselő választás (Elnökség egy tagjának megválasztása)
  6. A 2019. évi tagdíj mértékének elfogadása.
  7. Egyebek.

 

A jelen meghívóban meghirdetett közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre a jelen meghívóban megjelölt helyszínen és napirenddel kerül sor 2019. május 21. napján 12:30 órakor, helyszín tehát 1149. Bosnyák tér 5. I emeleti tárgyaló. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő kérdésekben a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

 

 

Budapest, 2019. április 23.

 

 

 

 

                                                                                                          Botond Gábor

                                                                                                          MFGVE Elnöke