M E G H Í V Ó

 

A Magyar Földmérő és Geoinformatikai Vállalkozások Egyesülete (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) Elnöksége összehívja az egyesület évi rendes közgyűlését. A közgyűlés megtartásának módja személyes részvétel.

 

A közgyűlés időpontja: 2017. május 25. (csütörtök) 1000

A közgyűlés helyszíne: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. VI emeleti tárgyaló

 

A közgyűlés napirendi pontjai:

 

1.    Az Elnökség beszámolója az egyesület 2016. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról.

2.    A Felügyelőbizottság jelentése az egyesület 2016. évi gazdálkodásáról.

3.    Az egyesület 2016. évi mérlegének elfogadása.

4.    Az egyesület 2017. évi munkatervének és költségvetésének ismertetése.

5.    2017. évi tagdíj mértékének elfogadása.

6.    Egyebek.

 

A jelen meghívóban meghirdetett közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre a jelen meghívóban megjelölt helyszínen és napirenddel kerül sor 2017. május 30. napján 1400 órakor helye 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő kérdésekben a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

 

Budapest, 2017. május 2.

 

                                                                                                

MFGVE Elnöke